Поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"МС ИНОВЕЙШЪН ЕООД", ЕИК 205618697, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен №311128, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.
"МС ИНОВЕЙШЪН ЕООД" е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Продавачът ще изпрати данните само на адреса на електронната поща, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Продавача при ползване от него на ПОСТЕРИ.БГ, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Продавача по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на ПОСТЕРИ.БГ.

Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, или чрез и-мейл до service@posteri.bg Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

ПОСТЕРИ“БГ държи на сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители. ПОСТЕРИ.БГ уведомява родителите, че материалите и услугите са предназначени за лица над 18 г. и определянето на подхдящо за ползване съдържание от страна на техните деца, е тяхна отговорност. ПОСТЕРИ.БГ няма да събира или използва лична информация от лица под 18 г. и ще изтрие всякаква информация, за която знае, че принадлежи на деца под 18 г.

Информацията, събрана от ПОСТЕРИ.БГ при използването на сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ПОСТЕРИ.БГ няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

×
×
×
×
×
×
×