Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА СТОКИ И УСЛУГИ

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта Постери.БГ вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Общи условия.
С НАТИСКАНЕТО НА ОБЕКТ, КАРТИНКА, ЛИНК (РАЗЛИЧЕН ОТ ТОЗИ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ) ИЛИ БУТОН, РАЗПОЛОЖЕН НА УЕБСАЙТА POSTERI.BG ИЛИ PLAKATI.BG CЕ СЧИТА, ЧЕ ВИЕ ПРИЕМАТЕ ИЛИ СТЕ СЪГЛАСНИ С ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ ОБЩИ УСЛОВИЯ. НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), КАКТО И С ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ДЕЙСТВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин posteri.bg и plakati.bg за покупка на стоки.

I. ДЕФИНИЦИИ

"ПРОДАВАЧ" е интернет сайта posteri.bg, който е собственост на "МС ИНОВЕЙШЪН ЕООД" и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

"ПОТРЕБИТЕЛ / КЛИЕНТ" e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

"ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН / ПОСТЕРИ.БГ" е интернет сайтът posteri.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

"МС ИНОВЕЙШЪН ЕООД"  е еднолично търговското дружество с ЕИК: 205618697,  със седалище в град София, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. "МС ИНОВЕЙШЪН ООД" има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

"ПОРЪЧКА" е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.

"ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА" е сключеният от разстояние чрез настоящия ПОСТЕРИ.БГ договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

"КУРИЕР" е търговец, доставчик на услуги, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

"БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ / Е-БЮЛЕТИН" са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

Използваните в настоящите Общи условия "ПРОДАВАЧ" и "ПОСТЕРИ.БГ" означават и се асоциират изцяло със собственика на електронния магазин -  "МС ИНОВЕЙШЪН ООД".


ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОСТЕРИ.БГ
Чл. 1. ПОСТЕРИ.БГ e ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпен в
Интернет на адрес https://posteri.bg и https://plakati.bghttps://kanavi.bg,  чрез който Потребителите имат възможност да сключват
договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ПОСТЕРИ.БГ стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на
ПОСТЕРИ.БГ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или
изпълнението на договори с ПОСТЕРИ.БГ чрез интерфейса на
страницата на ПОСТЕРИ.БГ, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ПОСТЕРИ.БГ;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с
ПОСТЕРИ.БГ, съгласно поддържаните от ПОСТЕРИ.БГ начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ПОСТЕРИ.БГ;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез
интерфейса на страницата на ПОСТЕРИ.БГ в Интернет;

Чл. 2. Продавачът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите,
предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,
потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 3. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките,
предлагани от ПОСТЕРИ.БГ чрез интерфейса на ПРОДАВАЧА или друго средство за
комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки,
Продавачът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на
определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Потребителите заплащат на ПРОДАВАЧА възнаграждение за доставените стоки
съгласно условията, определени на ПОСТЕРИ.БГ и настоящите общи условия.
Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ПРОДАВАЧА на адреса на ПОСТЕРИ.БГ в Интернет.
(4) Продавачът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при
условията, определени от ПРОДАВАЧА на страницата на електронния магазин и
съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 4. (1) Потребителят и Продавачът се съгласяват, че всички изявления помежду им
във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да
бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за
електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната
търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са
извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при
извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за
достъп.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЕРИ.БГ

Чл. 5. (1) Всяко използване на сайта https://posteri.bg означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.
(2) За да използва ПОСТЕРИ.БГ за сключване на договори за
покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и
парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез
регистрация по електронен път в сайта на Продавача.
(4) Продавачът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез
изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат
и информация за активиране на регистрацията ако това е необходимо. Получателят потвърждава
регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с
което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Продавача. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Продавача възникват договорни отношения.
(5) Когато при поръчване на стоки не се изисква регистрация в електронния магазин,
потребителя следва да въведе при завършване на поръчката изискваните в електронния формуляр
лични данни (две имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща (Email), телефон за контакт).
След завършване на поръчката или при натискане на бутона "Поръчай" между Потребителя и Продавача възникват договорни отношения.
(6) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и
актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в
регистрацията си, в случай на промяна.
(7) В случай че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб социални
мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания
за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай
Продавачът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на
Потребителя в съответната социална или друга мрежа.
(8) Поръчки чрез сайта http://posteri.bg се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.
(9) Продавачът запазва правото си да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.
(10) Продавачът си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.
(11) Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на "МС ИНОВЕЙШЪН ООД", е изрично забранено.
(12) Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на "МС ИНОВЕЙШЪН ООД";
(13) Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
(14) С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, Продавачът  уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.
(15) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между Продавача и Потребителя, Продавача премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез използване на някой от предоставените начини за комуникация на страницата за контакти.
(16) Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Коментари на уебсайта. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт или статия. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове. В случай, че ПОСТЕРИ.БГ констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на коментари, ПОСТЕРИ.БГ си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения в раздела.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 6. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Продавача,
за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Продавача стоки в
ПОСТЕРИ.БГ.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Продавача и Потребителя представлява настоящите общи условия.
(4) Страна по договора с Продавача е Потребителят съгласно данните, предоставени
при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на
съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Продавача.
(5) Продавачът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически
средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация,
преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на
Потребителя при Продавача. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за
сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Продавача.
(7) За сключването на този договор за приемане на Общите условия за ползване на ПОСТЕРИ.БГ и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Продавачът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се
смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Продавачът доставя стоките след потвърждение на поръчката на посочения от Потребителя адрес и не носи
отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 7. При поръчки за направата и доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания (напр. "Печат от Ваша снимка") договор за покупко-продажба на стока се счита за сключен след:
(1) Изрично потвърждение на поръчката от служител на ПОСТЕРИ.БГ с потребителя чрез средствата за електронна комуникация (Email съобщение, телефон) и уточняване параметрите на поръчката.
(2) Потвърждение чрез средствата за електронна комуникация от страна на потребителя за готовността и желанието да заплати определените от продавача цени на стоките изработени по поръчка и стойността на пощенските и транспортните разходи по доставката.

Чл. 8. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Продавача по
следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ПОСТЕРИ.БГ и предоставяне на
необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в
ПОСТЕРИ.БГ;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ПОСТЕРИ.БГ
чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ПОСТЕРИ.БГ и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;
(6) Потвърждение на поръчката.
(7) При изрично потвърждение на поръчката чрез средствата за електронна комуникация за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо
Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ПОСТЕРИ.БГ, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за
електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на
договорите от разстояние.

Чл. 10. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Продавача са
определени в профила на всяка стока на сайта на ПОСТЕРИ.БГ.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Продавача в профила
на всяка стока в сайта на ПОСТЕРИ.БГ. По подразбиране цените са посочени в български лева,
но по желание потребителя може да промени това като избере валута от бутона за смяна на валута
позициониран  горе в дясно на всяка страница на сайта.
(3) В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите.
(4) Продавачът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене(създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията Виртуална книжарница Продавачът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
(5) Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.
(6) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на
стоките, се определя от Продавача и се предоставя като информация на
Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Продавача на ПОСТЕРИ.БГ;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
- В поле "Доставка" при попълване електронната форма за поръчване на избраните стоки;
- По подходящ начин чрез електронни средства (Email съобщение, телефон), когато стойността на пощенските и транспортните разходи не може да се определи предварително (напр. при печат и/или рамкиране по поръчка).
(7) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите
общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на
Продавача.
(8) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към
момента на визуализацията й на сайта на Продавача на ПОСТЕРИ.БГ
преди сключването на договора за покупко-продажба.
(9) Продавачът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в
сайта на ПОСТЕРИ.БГ.
(10) Продавачът посочва преди сключването на договора общата стойност на
поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 11. (1) Потребителят се съгласява, че Продавачът има право да приема авансово
плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Продавача цената за
доставка на стоките преди (когато тази опция е предоставена на потребителя) или в момента на доставката им.

Чл. 12. (1) По закона за защита на потребителите, потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от
датата на получаване на стоката. Потребителя може да се възползва от правото си на отказ в случай, че стоката/стоките не се отнасят за нито един от случаите по ал.2 (по-долу изброените) и е съхранил стоките във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани и в ненарушен търговски вид, като транспортните разходи са отговорност на Потребителя/Купувача.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или
по негова индивидуална поръчка (напр. при извършване услугата рамкиране, печат от снимка, и др.);
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от
колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да
контролира;
- за доставка на аудио- и видеозаписи, дигитални изображения или програмни продукти, разпечатани от
потребителя;
(3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1
и когато стоката не се отнася за нито един от случаите по ал. 2,
възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на потребителя.

ДОСТАВКА

Чл. 13. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е
определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез
сайта на Продавача на ПОСТЕРИ.БГ, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) Продавачът запазва правото си да промени и уговори с потребителя срока на доставка за стоки
изработени по индивидуална поръчка съобразно изискванията на потребителя.
(3) В случай че потребителят и Продавачът не са определили срок за доставка, срокът
на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на
поръчката на потребителя до Продавача чрез сайта на Продавача ПОСТЕРИ.БГ.
(4) Продавачът запазва правото си да удължава посочените срокове с предварително одобрение от страна на Потребителя.
(5) Ако Продавачът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с
поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови
платените от него суми (когато стоките са предплатени) в срок до 30 работни дни от датата, на която Продавачът е
следвало да изпълни задължението си по договора.
(6) В случаите по ал. 5, Продавачът има право да достави на потребителя стоки със
същото качество и цена при съгласие от страна на потребителя. Продавачът уведомява потребителя по електронен път за
промяната на изпълнението на договора.
(7) Продавачът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка.
(8) Продавачът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Продавача обстоятелства.
(9) Продавачът доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Продавачът не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
(10) Продавачът доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез услугите на Български пощи или куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя. Продавачът не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
(11) Продавачът има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Продавачът уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Продавачът е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
(12) Продавачът поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
(13) В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от Продавачът, Потребителят ще бъде информиран за това и Продавачът ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.

Чл. 14. (1) Отговорност на потребителя е да прегледа стоката в момента на доставката и
предаването ѝ от Продавача или куриера и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това
незабавно Продавача.
(2) При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Продавача на тел.:0879 92 29 29; 0877 92 29 19
(3) Стоките се застраховат за сметка на Продавача. При констатиране на щети, след попълване и подписване на констативен протокол за щети Продавачът се задължава отново да достави на потребителя поръчаната стока ако е в наличност или може да се поправи от нанесените щети. В този случай се уговаря с потребителя нов срок за доставка.
При изчерпано количество на идентичната стока заместител на повредената Продавачът се задължава да възстанови платената сума
(в случаите когато стоката е предплатена) от потребителя.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Продавача или на неговия подизпълнител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
(2) При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на МС ИНОВЕЙШЪН ООД  в Банка ДСК Банка и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.
(3) При електронно плащане с дебитна или кредитна карта (когато тази опция е предоставена на Потребителя) Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като трансакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.
(4) В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, Сивент ЕООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с трансакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.
(5) Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. (1) "МС ИНОВЕЙШЪН ЕООД , ЕИК 205618697, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен №311128, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.
(2) "МС ИНОВЕЙШЪН ЕООД" е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
(3) Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
(4) Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя
съгласно Закона за защита на личните данни.
(5) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Продавачът ще
изпрати данните само на адреса на електронната поща, който е бил посочен от Потребителите в момента
на регистрацията.
(6) Продавачът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни,
достъпна на адрес https://posteri.bg/politika-za-poveritelnost
(7) Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Продавача при ползване от него на ПОСТЕРИ.БГ, както и на поправка на тези Лични данни.
(8) Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Продавача по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на ПОСТЕРИ.БГ.
(9) Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, или чрез и-мейл до service@posteri.bg Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.
(10) ПОСТЕРИ“БГ държи на сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители. ПОСТЕРИ.БГ уведомява родителите, че материалите и услугите са предназначени за лица над 18 г. и определянето на подхдящо за ползване съдържание от страна на техните деца, е тяхна отговорност. ПОСТЕРИ.БГ няма да събира или използва лична информация от лица под 18 г. и ще изтрие всякаква информация, за която знае, че принадлежи на деца под 18 г.

Чл. 17. (1) Продавачът има право да изисква от Потребителя да се
легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на
регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) Информацията, събрана от ПОСТЕРИ.БГ при използването на сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ПОСТЕРИ.БГ няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) ПОСТЕРИ.БГ си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от Общите условия. Ваша е отговорността да проверявате тези Общи условия във всеки един момент преди да използвате сайта. Фактът, че продължавате да използвате сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Общи условия. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последвали покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените Общи условия, а след това в съответствие с тези изменени Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации, ПОСТЕРИ.БГ предоставя на Вас /"крайния потребител" /лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате сайта. Поръчвайки продукти от магазина на ПОСТЕРИ.БГ (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата, потребителят се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия.
(2) Във всеки случай на промяна на Общите условия МС ИНОВЕЙШЪН ООД  ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в http://posteri.bg
(3) Продавачът запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия
няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 20. (1) ПОСТЕРИ.БГ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в соътветствие с действащото законодателство, ползването ѝ от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
(2) ПОСТЕРИ.БГ се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
(3) ПОСТЕРИ.БГ не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.
(4) ПОСТЕРИ.БГ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна https://posteri.bg
(5) ПОСТЕРИ.БГ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
(6) ПОСТЕРИ.БГ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.
(7) Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от МС ИНОВЕЙШЪН ЕООД . Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. МС ИНОВЕЙШЪН ЕООД  няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Чл. 21. (1) ПОСТЕРИ.БГ си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали он-лайн поръчка на posteri.bg, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива.
(2) ПОСТЕРИ.БГ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
(3) ПОСТЕРИ.БГ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
(4) ПОСТЕРИ.БГ си запазва правото да публикува имена, заглавия и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:
- Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
- Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
(4) Относно проблеми, свързани с регистрация, електронни плащания, завършване на поръчка и други Потребителите имат на разположение електронен формуляр за контакти и помощ на страница от уебсайта: ...........

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването
на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 23. Продажбата на продукта се регламентира от законите на Република България. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Чл. 24. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на сайта на 2015.04.28

IX. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 25. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите:
1. Наименование на ПРОДАВАЧА: МС ИНОВЕЙШЪН ЕООД 
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул.Каменица 12
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, кв. Симеоново, ул.Каменица 12
4. Данни за кореспонденция: гр. София, Email: msinnovationbg@gmail.com , тел: +359 879 92 29 29
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205618697
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 311128
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уе

×
×
×
×
×
×
×